Current location: XEM oficiálna web stránka >> Ako získať

Ako získať

1. Nastavte pripojenie k vzdialenému uzlu a otvorte peňaženku.

2. Kliknutím aktivujete vzdialený zber.

3. Odošlite aktiváciu, zadajte prihlasovacie heslo do peňaženky, budete vyzvaní zaplatiť manipulačný poplatok 6XEM a počkať na 360 blokov.

4. Po čakaní môžete vidieť, že šípka nahor označuje, že interakcia s prenosom dôležitosti bola dokončená. V tomto čase, kým kliknutím spustíte zverený zber, spustí sa zverený zber a pokiaľ sa vzdialený uzol nevypne, môže pokračovať v zbere.