Current location: XEM oficiálna web stránka >> Prospekt

Prospekt

Čo je XEM? Čínsky názov mince XEM je XEM a architektúra mincí NEM je navrhnutá pre jednoduchosť a flexibilitu vo vývoji. Blockchain je poháňaný uzlami so softvérom poskytovaným NEM Coin, ktorý implementuje sadu funkcií NEM a jedinečný mechanizmus konsenzu. Môže to byť otvorený, decentralizovaný, samonosný verejný blockchain NEM coin alebo povolený súkromný blockchain NEM, ktorý beží na svojom vlastnom serveri.